Junkers

Kalle murkinalla sotakonheessa

Kyllä se oon tuo Kalle, niin se sama mies juuri josta mie silloin tällöin pruukaan muistella, rohki liikkuva mies. En mie olis uskonukhaan. Ja uutta selittämistä sillä oli taas ko se kävi. Ja onpa tietenki kulkevalla sanomiaki tua. Se oli sen kaverinsa kans käyny sielä iän puolela raijaa ja oikhein niinku saunoma- ja leporeisula. Mie jo kerkisin kysyhmään siltä ette eikös hän ennää kehtaa ommaa saunaa lämmittää, ko se niin kehu niitä saunoja sielä missä net olit käyhnee… Mutta ei se Kalle sitä ees kuullu, se muuta ko porisi menheen.

Soanaikhainen saksalaiskone

-Kuule, met kävimä sitte yhtenä iltana syömässä yhessä aivan erikoisessa paikassa, se Kalle jatko ja ko mie uteraahmaan ette mikäs siinä muka niin erikoista oli, niin sieltä tuli Kallelta...
-Met kävimä, tyär hoi, soanaikhaisessa saksalaisessa lentokonheessa syömässä. Joo, joo, se oli semmonen Junkers 52-mallia ja siinä oli kolmattakymmentä syömäpaikkaa.

Uppurra tappo miehet

Mie tietenki vain töllistelin kattoa Kallea suu auki, en tieny mitä kysyä, mutta Kalle se vain jatko: Joo, ainaski, siittä tullee nyt ens vuona viiskymmentä vuotta ko se kone tuli alas niinku omia aikoja. Se oli ollu niin huono lentoilma eli niin sakea uppura ja sen takia se oliki sitte puonu maahan. Paikka johonka se putos oli semmonen ko Aakenustunturi sielä Ylläksen kairala.

Ei kuitenkhaan pommikone

Sitte ko suomalaiset jääkärit löysit sen, niin net uskoit ensin ette pommikone se oon. Mutta ko sitä sitte menthiin syynäähmään ja selvä se ette rohki tarkhaan, niin eihään se mikhään pommikone ollukhaan. Se oli jonku sortin kuljetuskone, niin jolla soanaikhaan kuljetethiin jos minkälaista tavaraa. Ja kolme miestä siinä oli ollu, mutta nethään olit tietenki aivan raatoja jo silloin.
Mutta oli siinä konheessa jotaki elämääki - sieltä oli löyetty koira kans. Ja aattele, se koira oli säilyny hengissä. Ja siittä oli kyllä sitte pietty hyvvää huolta. Opetettu ymmärtämhään suomeaki, mutta se oon taas aivan eri juttu ja tarina.

Kultaa ei löytyny

Ei se tieny Kallekhaan mitä sillä oli kuljetettu, mutta ei kuitenkhaan kultaa. Sen suomalaiset oon syynänhee ja kultaa ei ole löytyny, oli Kallele sielä selitetty.
-Enkä mie sulle muuta ala selittämhäänkhään ko ette nyt se oon, se sama Junkersi 52 semmosenna kabinettinä yhessä restaurantissa sielä Ylläsjärvessä. Ja mie olen istunu siinä ja syöny murkinan!

Ootit saksalaista tyristiä

Ei siinä ruokapaikassa vielä ollu saksalaisia tyristiä käyny, mutta paikan pitäjät -nuori pariskunta Kurtakosta- olit rohki jännässä oottanhee sitä saksalaisen ihmettelemistä ko se siihen heän paikhaan vielä löytää…

Kerstin Johansson